TECHNICKÁ KNIHOVNA

IZOSKLA
Je třeba zajistit ochranu skla při svařování , řezání a broušení v blízkosti skla proti odletujícím jiskrám, protože hrozí poškození skla, tzv. perlový efekt. Taktéž je nutné chránit skla proti zašpinění materiály používanými na stavbě, jako vápno, beton atd, z důvodu hrozícího nebezpečí poleptání skla. V případě zašpinění chemikáliemi je nutné skla co nejrychleji vyčistit

BARVA
je nutné chránit i barvy proti zašpinění materiály používanými na stavbě, jako vápno, beton, fasádní omítka

Co to je?
Koeficient prostupu tepla – kW , U-value – základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Čím menší je hodnota k, tím větší je tepelná izolace. Měrnou jednotkou je Wm-2K-1.

Činitel propustnosti celkové energie slunečního záření g – udávaný v %, skládá se z přímého prostupu energie (transmise) stavebním dílcem (sklem) a sekundárního výdeje tepla absorbovaného sklem do místnosti. Čím vyšší hodnota parametru g, tím horší vlastnosti má sklo v letních měsících z hlediska průniku tepla okny do místnosti.

Solární faktor – střední parametr propustnosti globálního záření prvkem zasklení ve vztahu k nezasklenému okennímu otvoru (hodnota g/100)

Faktor b (SC) – stínící faktor, shading coefficient, je střední faktor prostupu sluneční energie, vztažený na činitele propustnosti celkové energie (hodnota g) u jednoduché tabule silné 4 mm. Je to faktor sloužící pro výpočet spotřeby tepla objektu. Faktor b= g/0,87

Index Ra přenosu barev – charakterizuje vliv vizuálního přenosu přes sklo pro rozpoznání barev uvnitř místnosti. Optimální přenos je charakterizován hodnotou indexu = 100.

KATALOGY, NÁVODY K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ A DALŠÍ:

MACO - Rustico Uložit/Otevřít
MACO - prospekt TREND Holz low Uložit/Otevřít
MACO - prospekt stříbro-plast Uložit/Otevřít
MACO - návod k ošetřování a k obsluze - plast Uložit/Otevřít
MACO - prospekt dřevo Uložit/Otevřít
MACO - návod k ošetřování a k obsluze - dřevo Uložit/Otevřít
Cerifikát - označení výrobku značkou CE Uložit/Otevřít